COVID dezinfekční gel 30 ml

29,00  s DPH

Cena včetně dopravy
Termín dodání – 3-5 dní od závazné objednávky
Min. množství: 1 balení (obsahuje 200 ks)

V případě zájmu o vyšší množství prosím vyplňte poptávkový formulář:

MÁM ZÁJEM

Antibakteriální gel o obsahu 30 ml na ruce ničí 99,9% virů, bakterií či plísní bez použití vody. Je vhodný pro použití na cestách, před jídlem, po použití na veřejných toalet a k dezinfekci rukou v situacích, kdy nemáte možnost umýt si ruce mýdlem a vodou. Velikostí je vhodný do auta, kabelky, kanceláře i do domácnosti.

Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO.

Užití:
Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
Všeobecné pokyny: Projeví-li se po aplikaci zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí,
apod.), ihned vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku na balení dezinfekčního gelu.
Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým proudem vody; poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Bezpečnostní upozornění:
Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
Všeobecné pokyny: Projeví-li se po aplikaci zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí,
apod.), ihned vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku na balení dezinfekčního gelu.
Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým proudem vody; poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Obsah ve 100 g:
Ethanol denaturovaný 79,6 g, peroxid vodíku (3%) 5 g, glycerín (08%) 2,2 g, voda čištěná 13,2 g.

Skladovatelnost:
6 měsíců při skladování za běžných teplot.Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Skladujte v originálních obalech při teplotě 5–25°C, chraňte před tepelným a slunečním zářením. Při skladování větších množství dodržujte pravidla pro skladování hořlavin. Uchovávejte mimo dosah dětí, oddělené od potravin a krmiv.

Výrobce: Vakos XT a.s.
Datum spotřeby: Uvedeno na obalu

Telefonní číslo pro naléhavé situace 224 919 293 nebo 223 915 402.