COVID dezinfekční tekutina se sprejem 30 ml

34,00  s DPH

Cena včetně dopravy
Termín dodání – 3-5 dní od závazné objednávky
Min. množství: 1 balení (obsahuje 240 ks)

V případě zájmu o vyšší množství prosím vyplňte poptávkový formulář:

MÁM ZÁJEM

Antibakteriální roztok s rozprašovačem o obsahu 30 ml ničí 99,9% virů, bakterií či plísní bez použití vody. Je vhodný pro použití na cestách, před jídlem, po použití na veřejných toalet a k dezinfekci rukou v situacích, kdy nemáte možnost umýt si ruce mýdlem a vodou. Velikostí je vhodný do auta, kabelky, kanceláře i do domácnosti.
Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO.

Užití:
Přípravku použijte dostatečné množství, aby pokryl celou plochu dezinfikovaného povrchu.
V případě rukou naneste na dlaně a věnujte zvláštní pozornost záhybům mezi prsty a kolem nehtů. Vtírejte, dokud kůže není suchá. Tento úkon by měl trvat zhruba minutu.
Použití maximálně 10x denně. Opakovaná expozice může způsobit vysušením kůže. Účinnost přípravku lze zvýšit předchozím umytím rukou mýdlem s dezinfekčními účinky.

Bezpečnostní upozornění:
Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
Všeobecné pokyny: Projeví-li se po aplikaci zdravotní potíže (slzení, zarudnutí, pálení očí,
apod.), ihned vyhledejte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku na balení dezinfekčního gelu.
Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým proudem vody; poraďte se s lékařem. Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Obsah ve 100 g:
Ethanol denaturovaný 79,6 g, peroxid vodíku (3%) 5 g, glycerín (08%) 2,2 g, voda čištěná 13,2 g.

Skladovatelnost:
6 měsíců při skladování za běžných teplot.Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Skladujte v originálních obalech při teplotě 5–25°C, chraňte před tepelným a slunečním zářením. Při skladování větších množství dodržujte pravidla pro skladování hořlavin. Uchovávejte mimo dosah dětí, oddělené od potravin a krmiv.

Výrobce: Vakos XT a.s.
Datum spotřeby: Uvedeno na obalu

Telefonní číslo pro naléhavé situace 224 919 293 nebo 223 915 402.