JSP Čistící stanice OOPP

Obsahuje: 4 boxy á 280 utěrek, 1x500ml čisticí roztok, štítek a zrcadlo

Čistící stanice určená na všestranné čištění a hygienickou údržbu PPE (brýle, štíty, obličejové masky a polomasky, chrániče sluchu)
Všechny položky jsou snadno vyměnitelné a doplnitelné.
K dispozici je praktické zrcadlo, které napomáhá s rychlou samokontrolou v případě podráždění očí.
Součástí balení je i sada na přichycení ke zdi.

Čistící utěrky
Každý box obsahuje 280 utěrek, které jsou měkké, nepouští vlákna a dobře absorbují.
K použití s čisticím sprejem pro dosažení nejlepších výsledků.

Čistící sprej
Čistící roztok ve formě spreje o objemu 500 ml. Roztok je anti-bakteriální, anti-statický, bez obsahu alkoholu a silicone free.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC
NEPIJTE čisticí sprej. Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm a vysokou teplotou. Zamezte vniknutí do očí.
Používejte při dostatečném větrání. POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ: Zraněním můžete způsobit další
poškození hrdla nebo zablokování dýchacích cest. OČI: Proplachujte velkým množstvím slané vody po dobu nejméně 15 minut.
KŮŽE: Důkladně omyjte mýdlem a vodou. VDECHOVÁNÍ: Přejděte na čerstvý vzduch.

SPLŇUJE
EUH208: Obsahuje CMIT / MIT, může způsobit alergickou reakci.
EUH210: Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Obsahuje: 4 boxy á 280 utěrek, 1x500ml čisticí roztok, štítek a zrcadlo

Čistící stanice určená na všestranné čištění a hygienickou údržbu PPE (brýle, štíty, obličejové masky a polomasky, chrániče sluchu)
Všechny položky jsou snadno vyměnitelné a doplnitelné.
K dispozici je praktické zrcadlo, které napomáhá s rychlou samokontrolou v případě podráždění očí.
Součástí balení je i sada na přichycení ke zdi.

Čistící utěrky
Každý box obsahuje 280 utěrek, které jsou měkké, nepouští vlákna a dobře absorbují.
K použití s čisticím sprejem pro dosažení nejlepších výsledků.

Čistící sprej
Čistící roztok ve formě spreje o objemu 500 ml. Roztok je anti-bakteriální, anti-statický, bez obsahu alkoholu a silicone free.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PRVNÍ POMOC
NEPIJTE čisticí sprej. Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm a vysokou teplotou. Zamezte vniknutí do očí.
Používejte při dostatečném větrání. POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ: Zraněním můžete způsobit další
poškození hrdla nebo zablokování dýchacích cest. OČI: Proplachujte velkým množstvím slané vody po dobu nejméně 15 minut.
KŮŽE: Důkladně omyjte mýdlem a vodou. VDECHOVÁNÍ: Přejděte na čerstvý vzduch.

SPLŇUJE
EUH208: Obsahuje CMIT / MIT, může způsobit alergickou reakci.
EUH210: Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Kategorie: A04/B40

Balení: 1 / 3

Velikosti:

Barvy:

Standardy:

Sezóna: CELO – celosezóna

Výrobce: JSP