MULTI-10 Panel drog (AMP, MET, MDMA, COC, MOP, BAR, BZO, MTD, TCA, THC) – kazeta

3.679,00 

Rychlé vyšetření moče, potu a slin na návykové látky. Přítomnost drogy může být zjištěna i po několika dnech jejího užití.

Kód: Z06230CE

TEST JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ IN-VITRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ

Termín dodání – 3-5 dní od závazné objednávky
Min. množství: 1 balení (1 balení obsahuje 30 testů)

V případě zájmu o vyšší množství prosím vyplňte poptávkový formulář:

MÁM ZÁJEM

Informace produktu MULTI-10 Panel drog (AMP, MET, MDMA,COC,MOP,BAR, BZO,MTD,TCA,THC) – kazeta

30 test

DIAQUICK MULTI DROGOVÝ TEST je určen pro in vitro použití, který umožňuje kvalitativní průkaz příslušných drog na principu kompetitivní vazby.
Metoda: Tenkovrstvá chromatografie, kompetitivní stanovení.
Ag/Ab: >2 µg/Konjugát protein-droga >2 µg/ Monoklonální protilátka proti stanovované droze (myší).
Expirace: 24 měsíců od data výroby
Skladování: +2°C až +30°C
Vzorek: Lidská moč
Výsledek: 5 minut při pokojové teplotě, po více než 10 minutách nemusí být výsledek korektní

Parametr cut-off

Amfetaminy (AMP) 1.000 ng/ml
Metamfetaminy (M-AMP) 1.000 ng/ml
Benzodiazepiny (BZO) 300 ng/ml
Kokain (COC) 300 ng/ml
Extáze (MDMA) 500 ng/ml
Morfin, opiáty, heroin (MOP) 300 ng/ml
Marihuana, kanabis (THC) 50 ng/ml
Barbituráty ( (BAR) 300 ng/ml
Metadon (MTD) 300 ng/ml
Tricyklická antidepresiva (TCA)1.000 ng/ml

TEST JE URČEN POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ IN-VITRO DIAGNOSTICKÉ POUŽITÍ!