Zandcell COVID-19 Saliva Antigen Test 6pack ze Slin

360,00 

Antigenní test ze slin (Švédského výrobce)

Termín dodání – 3-5 dní od závazné objednávky
Min. množství: 100 balení (1 balení obsahuje 6 ks)

Není skladem

V případě zájmu o vyšší množství prosím vyplňte poptávkový formulář:

MÁM ZÁJEM

ZandCell COVID-19 Saliva Antigen Test (hypersenzitivní koloidní zlato) je in
vitro imunotest. Stanovení je určeno pro přímou a kvalitativní detekci
antigenu

SARS-CoV-2 ve vzorcích slin nebo sputa hluboko z hrdla od
symptomatických nebo asymptomatických jedinců. Tento test je samotestovací
souprava pro diagnostické použití in vitro.

Koronavirus, patřící do velké skupiny virů, je jediný, který obsahuje řetězec
RNA viru s obalem. Je známo, že tyto viry způsobují onemocnění, jako jsou
nachlazení, středovýchodní respirační syndrom (MERS) a syndrom akutního
respiračního selhání (SARS). Jádro proteinu SARS-CoV-2 je N protein
(nukleokapsid), což je proteinová složka umístěná uvnitř viru. Je relativně
konzervovaný mezi β-koronaviry a často se používá jako nástroj pro
diagnostiku koronavirů.

Princip
Souprava pracuje na principu reakce antigen-protilátka a
imunochromatografie.

Nástroj obsahuje:
• monoklonální protilátku 1 proti povrchovému proteinu SARS-CoV-2
značenému hypersenzitivním koloidním zlatem;
• monoklonální protilátku 2 proti povrchovému proteinu SARS-CoV-2,
která je potažena v T linii reakční zóny;
• kozí anti-kuřecí protilátka je potažena v pozici linie kontroly kvality (C).

Když v průběhu testu hladina SARS-CoV-2 ve vzorku dosáhne nebo překročí
prahovou hodnotu pro detekci, antigen SARS-CoV-2 ve vzorku pacienta se
váže na monoklonální protilátku 1 předem potaženou na nitrocelulózové
membráně. Konjugáty migrují nahoru kapilárním účinkem a poté se váží na
monoklonální protilátku 2 potaženou v T-linii. Při testování tvoří protilátky
proti SARS-CoV-2 imunokomplexy s antigenním proteinem viru ve vzorku,
který má být testován. Výsledkem chromatografie jsou tyto pohybující se
imunokomplexy po membráně, které budou zachyceny anti-SARS-CoV-2
protilátkami potaženými v testovací oblasti – výsledek je zviditelněn vznikem
červené linie (linie T). Jestliže ve vzorku není přítomen SARS-CoV-2, nebude
na linii T žádný červená linka. Bez ohledu na to, zda je ve vzorku SARS-CoV-
2, na pozici linie kontroly kvality (C) se objeví červená linka. Červenou linku
kontroly kvality (C) lze použít jako standard k posouzení, zda je vzorek
dostatečný a zda je chromatografický proces správně provedený. Může být
také použit jako interní kontrolní standard reagencií.

KLINICKÉ HODNOCENÍ:

Klinické hodnocení bylo provedeno za účelem porovnání výsledků získaných
pomocí ZandCell Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit a PCR. Výsledky
byly shrnuty níže:

PCR Antigen Shoda
Pozitivní vzorky 98,1%
Negativní vzorky 100%

* 1 chyba zpracování vzorku
Na základě těchto údajů je citlivost 98,1% a specificita 100%.
Shoda pozitivních vzorků: 98,1 %,
Shoda negativních vzorků: 100%
Celková míra shody: 99,1%
Mez detekce byla stanovena na 0,3 ng/ml